Dr Jacek Dygut

Dr. n. med. Jacek Dygut

Dr n. med. Jacek Dygut, specjalista chirurg ortopeda traumatolog, specjalista rehabilitacji medycznej. Absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wiedzę i umiejętności zdobywał pod kierunkiem, m. in. prof. Janiny Sokołowskiej – Pituch, prof. Stanisława Konturka, prof. Andrzeja Szczeklika.  Dyplom lekarza medycyny z oceną wyróżniającą uzyskał  w 1987 roku. 

W 1994 zdobył specjalizację I stopnia, a w 2001 specjalizację II stopnia  z zakresu chirurgii ortopedii i traumatologii. Doświadczenie zawodowe jako młody lekarz zdobywał w Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu, gdzie specjalizował się  w leczeniu skomplikowanych (często z powikłaniami) złamań kości długich i krótkich oraz transplantacją skóry, a także całkowitą i częściową wymianą stawów biodrowych i kolanowych. Kompetencje dr. Jacka Dyguta zostały szybko zauważone. W związku z tym rozpoczął pracę w zespole  ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Przemyślu oraz Rzeszowie jako przewodniczący komisji. Ponadto zajmował stanowisko lekarza orzecznika w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wiele lat pracował jako biegły sądowy, ekspert w dziedzinie ortopedii i traumatologii w Sądzie Okręgowym w Krakowie, Krośnie, Rzeszowie oraz Warszawie. W  zakresie opiniowania tzw. błędów sztuki lekarskiej otrzymał tytuł eksperta  rozstrzygającego. Istotnym etapem dalszego kształcenia było uzyskanie specjalizacji z zakresu rehabilitacji medycznej w 2016, która jest dla niego najważniejszym elementem profilaktyki i leczenia pacjenta. 

dr jacek dygut

Uwieńczeniem zdobytej praktyki i wiedzy była obrona pracy naukowej z zakresu opracowania przypadków błędów sztuki lekarskiej, leczenia stanów zapalnych stawów oraz  palucha koślawego autorskimi, naturalnymi i nieoperacyjnymi metodami, a także praca dotyczyła analizy struktury uszkodzonego białka dystrofiny w chorobie Duchenne’a. Uzyskał tytuł doktora nauk medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2019, zdobywając wyróżnienie. Obecnie dr n. med. Jacek Dygut współpracuje z UJCM, gromadząc pokaźny dorobek naukowy. Jest inicjatorem wielu projektów badawczych, autorem szeregu publikacji i doniesień zjazdowych. Zamiłowanie do nauki zaowocowało polsko-amerykańskim patentem Hallux-Stop, będącym jedynym aparatem leczącym wadę statyczną stopy jaką jest paluch koślawy. 

Dr n. med. Jacek Dygut jest specjalistą o dużej wiedzy, kompetencji oraz intuicji w diagnostyce, która umożliwia podjęcie właściwych kroków w leczeniu pacjenta. Natomiast wrażliwości i empatia pozwala na holistyczne podejście do chorego, którego nastawienie psychiczne jest niezwykle ważnym elementem w opiece zdrowotnej. Uśmiech i optymizm, a także niepodważalna wiedza i umiejętności jest receptą na sukces w procesie diagnostyczno-leczniczym, co potwierdzają opinie pacjentów, z którymi można się zapoznać na stronie Znany Lekarz.

Stosowane techniki leczenia

Dr n. med. Jacek Dygut obecnie skupia się głównie na stosowaniu małoinwazyjnych interwencyjnych procedur regeneracyjno-rekonstrukcyjnych techniką przezskórną pod kontrolą USG tj. m.in. igłowanie, nacięcia, skaryfikacja, uwolnienia zrostów, uwolnienia złogów wapniowych ze ścięgien i kaletek, a ponadto podawanie osocza bogatopłytkowego do zwyrodnieniowo zmienionych jam stawowych oraz zmienionych zapalnie kaletek i pochewek ścięgnistych. Istotą takiego podejścia jest przyspieszenie procesu gojenia i likwidacji stanu zapalnego przy leczeniu bólu z ograniczeniem ruchomości stawów i tkanek pozastawowych. 

Bardzo dobre rezultaty uzyskiwane są w leczeniu choroby zwyrodnieniowej oraz zmian pourazowych: obręczy barkowej, stawu łokciowego, drobnych stawów rąk, nadgarstka, stawu biodrowego i jego okolicy, stawu kolanowego,  odcinka krzyżowego kręgosłupa, stawu skokowego oraz stopy. 

Dzięki takiemu podejściu pacjenci mogą uniknąć kosztownych i skomplikowanych zabiegów chirurgicznych „na otwarto” wiążących się z dużym ryzykiem powikłań miejscowych i ogólnych, hospitalizacją oraz długotrwałą rehabilitacją. Zabiegi małoinwazyjne są krótkotrwałe, ze znieczuleniem miejscowym bez konieczności hospitalizacji, usuwania szwów, zmiany opatrunków. 

Pacjenci w tym samym dniu po zabiegu wracają do domu, a po kilkutygodniowej rehabilitacji wracają do pełnego zdrowia. Nie są przy tym wyłączeni z życia zawodowego.